Mijn favorieten

Taxaties

Wij maken per jaar honderden taxatierapporten. Een taxatie rapport kan worden gebruikt voor financië-ring of herfinanciëring van woningen, appartementen en bedrijfsgebouwen, waardevaststelling voor echtschei-dingprocedures en belastingaangifte.

Onze rapporten staan bekend door de heldere onderbouwing en begrijpe-lijke inhoud. Van Der Schalie Make-laars verzorgd o.m. woninginspectie, kadastraal onderzoek, bodem- en bestemmingsplanonderzoek of andere benodigde recherche.

U ontvangt uw taxatierapport, in duplo, drie dagen na de opdracht. Onze rapporten worden door alle financiële instellingen geaccepteerd.